Начало / Обучение / Магистърски програми за бакалаври и магистри / Хидротехническо строителство

Хидротехническо строителство

Специалността е пряко свързана с осигуряването на вода за питейно-битово водоснабдяване, зелена енергия, земеделие, промишлено ...