Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по метални конструкции

Проект по метални конструкции

Под ръководството на преподавател, студентите разработват проект на метална носеща конструкция на едноетажна сграда. Разработката обхваща: обща композиция на носеща конструкция на сграда с конкретно предназначение и район за строителство, представена чрез монтажни схеми и основни монтажни детайли. Изчисляват елементите на носещата конструкция и се доказва тяхната носимоспособност, устойчивост и коравина. Разработват се конструктивни чертежи на основни елементи от конструкцията. Конструират се и се изчисляват съединения и отделни монтажни детайли. При разработването на проекта студентите придобиват знания и умения в проектирането на носещи метални конструкции.

Публикации

Книги


Еврокод 0:Основи на проектирането на строителни конструкции.Национално приложение.
Внимание: Тук ще откриете коефициентите за съчетание за променливи въздействия. За въздействието от СНЯГ актуалните коефициенти за съчетание за Р. България да се гледат от Националното приложение към Еврокод 1, част 1-3 !!!!!

Еврокод 1, част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради. Национално приложение.
Тук ще откриете препоръчителните стойности на полезните (експлоатационни) натоварвания върху подове на сгради за различните категории помещения. За класификацията на различните помещения вижте и Националното приложение към Еврокод 0.


Конспекти


Учебни материалиМонтажни детайли
инж. Ангел Ашиков