Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

История на архитектурата ХІХ - ХХ век

История на архитектурата ХІХ - ХХ век
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател доц. д-р арх. Милена Металкова-Маркова
Допълнителен език френски

Тематично е обхванат периодът от началото на ХІХ век до 60-те години на ХХ век. Разгледан е процесът на зараждане и утвърждаване на рационалното движение в архитектурата и формирането на течението Модернизъм в Европа и Америка. Разкрита е същността на най-характерните течения и доктрини до 60-те години на века. Обрисувано е творчеството на най-изтъкнатите творци, изиграли водеща роля в близката архитектурна история.

Учебни материали