Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Градоустройство - I проект

Градоустройство - I проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Валери Иванов
Допълнителен език английски, френски

Курсов проект на несложно и малко селище, чрез който на студентите се поставят следните задачи: основни методи на анализ на средата; условия, качества и структура на населените места, на техните икономически, екологични, социални, пространствени, исторически и др. характеристики; запознаване с основни природни и антропогенни фактори, които формират селищната структура; формиране на основната стратегия за развитие на населеното място; разработване на Застроителен регулационен план при отчитане на действаща законова и нормативна база.

Учебни материали

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024

Курсови задачи и задания

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура

Чакали - задание - Архитектура
Чакали - задание - Архитектура

Марян - задание - Архитектура
Марян - задание - Архитектура

Средни колиби - задание - Архитектура
Средни колиби - задание - Архитектура

Яковци - задание - Архитектура
Яковци - задание - Архитектура

Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура-2023
Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура

с. Костел - Задание - Архитектура
с. Костел - Задание - Архитектура

с. Мийковци - Задание - Архитектура
с. Мийковци - Задание - Архитектура

с. Царичина - Задание - Архитектура
с. Царичина - Задание - Архитектура

с. Дрента - Задание - Архитектура
с. Дрента - Задание - Архитектура

с. Костел - НКЦ - Архитектура
с. Костел - НКЦ - Архитектура

с. Дрента - НКЦ - Архитектура
с. Дрента - НКЦ - Архитектура

с. Костадинкино, м. Брънковци, общ.Ихтиман - Кадастрален план - 1000
с. Костадинкино, м. Брънковци, общ.Ихтиман - Кадастрален план - 1000

с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000
с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000
с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000
с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000

Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000-png
Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000

Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png
Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png

Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png
Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png

Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png
Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png

КК-Долна бела речка - Архитектура
КК-Долна бела речка - Архитектура

КК-Горна бела речка - Архитектура
КК-Горна бела речка - Архитектура

КК-Лазарци - Архитектура
КК-Лазарци - Архитектура