Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Автоматизация на инженерния труд

Автоматизация на инженерния труд

Дисциплината “Автоматизация на инженерния труд” разглежда следните въпроси: основи на компютърната графика и геометрично моделиране (базова теория, перспективи, визуализация, трансформации, 2D и 2.5D компютърна графика), компютърно проектиране с използване на Системата за компютърна графика AutoCAD (команди за изчертаване, редактиране, визуализация, пластове, блокове, оразмеряване и др. ), работа със Системи за Управление на Бази Данни, СУБД (принципи на изграждане, видове, използване). Дисциплината прави въведение в теорията на релационните бази данни. При практическите занятия се използват СКГ "AutoCAD", както и MS Access.

Конспекти


Учебни материали


Курсови задачи и задания


Правила за заверка


Други