Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Технология на строителството и охрана на труда

Технология на строителството и охрана на труда
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Технология и механизация на строителството
Водещ преподавател доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
Допълнителен език френски

В дисциплината се изучава технологията на изпълнение на основни строителни процеси при изграждане на сгради и съоръжения по различни строителни системи. Студентите придобиват и знания, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа. Дава им се подробна информация за съответната българска и общоевропейска нормативна бази, с цел да се придобият умения за тяхното използване.

Публикации