Начало / Обучение / Следдипломна квалификация / Краткосрочни курсове / 3DSTUDIO за интериори

3DSTUDIO за интериори

В обучението се използва последната версия на продукта - 3D Studio MAX 2012 Design
Целта на модула е навлизане в тънкостите на използване на специфични методи за моделиране и управление на сцената при интериорното проектиране.

ОСНОВНИ ТЕМИ

Запознаване с работната среда и локалната мрежа.
Импорт на обекти създадени с Revit, Archicad, SketchUp и други. Организация на сцената. Разпределение на обектите по слоеве, групи, селекции. Instance и Proxy обекти. Организация на проекта – файлова структура и именуване на обектите, камерите и материалите.
Основно полигоново моделиране, работа с Edit Poly / Mesh Smooth. Използване на Editable Spline / Surface за моделиране на сложни повърхности. Симулация на платове с Cloth. Използване на Displacement за пресъздаване на гънки.
Фотометрично осветление и контрол на експозицията. Контрол на Render процеса с Mental Ray. Заместващи материали. Параметри за дневни и нощни визуализации. Използване на Promaterials. Специфични материали – стъкло, дърво, вода, пластмаси, метали.
Оптимизация на Rendering процеса с Mental Ray. Видео - Distributed rendering. Render Elements, връзка с Photoshop и Post Processing. Видео – обработка с Photoshop.
Създаване на анимация и пост продукция. Подготовка на сцената за изчисляване на анимация. Видео – използване на Backburner за разпределение на Rendering между много компютри.

ПРОВЕЖДАНЕ

Курсът е с продължителност от 25 учебни часа и се провежда от понеделник до петък в продължение на една седмици от 17,00 ч.до 20,30 ч. При желание от страна на курсистите могат да се формират и съботно-неделни групи - две поредни съботи и недели от 9.00 до 16.00 часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

УАСГ , Архитектурен факултет, Корпус А, 8-ми етаж Зала 806 или 807

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

доц.д-р арх. Боян Георгиев

Николай Михайлов

ТАКСА

145 лв  платима авансово до започването на курса

СПРАВКИ И ЗАПИСВАНИЯ

(+359 2) 8666453;
или (+359 2) 9635245 вътрешен 524