Начало / Международна дейност

Международна дейност

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ към УАСГ администрира и координира отношенията на УАСГ в различни международни образователни и изследователски програми и проекти, членство в международни организации, двустранно сътрудничество с висши учебни заведения в страни от ЕС и извън него. Организира провеждането на международни изяви в областта на архитектурата, строителството и висшето образование, както и администрирането на международната кореспонденция и задграничните командировки на преподаватели, студенти, докторанти и служители. 

НОВО: ЦМДМ организира всяка сряда от 11 до 12 ч. отворена среща в Zoom за въпроси и отговори на всички участващи и желаещи да участват в Еразъм+ или други програми.

Join Zoom Meeting

 Забележка: Срещата на 08.05.2024, ще се проведе от 14,00 ч!

Последвайте ни и във Facebook: CIRM UACEG

Ако искате да получавате лични известия за възможностите за мобилност и други инициативи, свързани с програма Еразъм+, моля попълнете тук или сканирайте QR кода по-долу:

 

ЦМДМ подпомага изпълнението на Стратегията за интернационализация; подготвя споразумения с международни партньорски университети, администрира и разпространява различни европейски образователни програма и проекти - Еразъм+, Ceepus, Ausmip, EEA Grants и мн. други.

ЦМДМ като Еразъм офис на централно университетско ниво, разработва и представя проекти за мобилност по Програма Еразъм+ КД 1 на Националната агенция и отговаря за цялостното изпълнение и отчитане на одобрените проекти за мобилност. Освен това извършва и следните дейности:

 - администриране и насърчаване на мобилността на студентите и преподаватели;

 - поддържане на актуализирана информация на уебсайта на УАСГ за изходящи и входящи студенти;

 - организиране на информационни срещи за изходящи студенти и ориентационни дейности за входящи студенти;

 - процедури за подбор за мобилност на студенти и преподаватели - входящи и изходящи потоци;

 - изготвяне на финансови споразумения и други административни документи свързани с програмата по КД1;

 - съдействие при издаване на визи за студенти и преподаватели от страни извън ЕС, свързани с програмата по КД1

- организиране на тематични събития, свързани с програмата по КД1

- разпространение на резултатите от дейността
 

 

УАСГ е регистриран в Eвропейската система за идентификация на участници в проекти и програми финансирани от Европейския съюз с PIC 999871151

Новият регистрационен код на УАСГ за проектите по ЕРАЗЪМ+    E10208893

Еразъм код на УАСГ : BGSOFIA04

УАСГ е част от европейския университетски алианс  BAUHAUS4EU заедно с още 9 европейски университета:

Bauhaus-Universität Weimar, Blekinge Institute of Technology (Sweden), Polytechnic Institute of Castelo Branco (Portugal), Polis University (Albania), University of Bergamo (Italy), University of Economics in Katowice (Poland), University of Macedonia (Greece), Université Lumière Lyon 2 (France) and Université de Picardie Jules Verne (France)

Допълнителна информация за програма ЕРАЗЪМ+ се съдържа в следните документи:

Стратегия за интернационализация на обучението

Декларация за политиката по ЕРАЗЪМ+ 2021-2027

ЕРАЗЪМ+ Ръководство за програмата 2021-2027

ERASMUS+ Programme Guide 2021-2027

ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027