Начало / Международна дейност

Международна дейност

          Международната дейност в УАСГ се управлява от Заместник-ректора по международно сътрудничество, подпомаган от Център "Международна дейност и мобилност". Освен администрирането на международната кореспонденция и на задграничните командировки на преподаватели, студенти, докторанти и служители, тази дейност обхваща също: участие в международни образователни и изследователски програми и проекти, членство в международни организации, двустранно сътрудничество с висши учебни заведения в страни от ЕС и извън него, организиране и провеждане на международни изяви в областта на архитектурата, строителството и висшето образование, както и на церемониите по удостояване със званието Доктор Хонорис Кауза.

 

 

УАСГ е регистриран в Eвропейската система за идентификация на участници в проекти и програми финансирани от Европейския съюз с PIC 999871151

Новият регистрационен код на УАСГ за проектите по ЕРАЗЪМ+    E10208893