Начало / Международна дейност

Международна дейност

Център за международна дейност и мобилност /ЦМДМ/ към УАСГ администрира и координира отношенията на УАСГ в различни международни образователни и изследователски програми и проекти, членство в международни организации, двустранно сътрудничество с висши учебни заведения в страни от ЕС и извън него. Организира провеждането на международни изяви в областта на архитектурата, строителството и висшето образование, както и администрирането на международната кореспонденция и задграничните командировки на преподаватели, студенти, докторанти и служители. 

НОВО: ЦМДМ организира всяка сряда от 11 до 12 ч. отворена среща в Zoom за въпроси и отговори на всички участващи и желаещи да участват в Еразъм+ или други програми.

Join Zoom Meeting


  

 

 

 

ЦМДМ подпомага изпълнението на Стратегията за интернационализация; подготвя споразумения с международни партньорски университети, администрира и разпространява различни европейски образователни програма и проекти - Еразъм+, Ceepus, Ausmip, EEA Grants и мн. други.

ЦМДМ като Еразъм офис на централно университетско ниво, разработва и представя проекти за мобилност по Програма Еразъм+ КД 1 на Националната агенция и отговаря за цялостното изпълнение и отчитане на одобрените проекти за мобилност. Освен това извършва и следните дейности:

 - администриране и насърчаване на мобилността на студентите и преподаватели;

 - поддържане на актуализирана информация на уебсайта на УАСГ за изходящи и входящи студенти;

 - организиране на информационни срещи за изходящи студенти и ориентационни дейности за входящи студенти;

 - процедури за подбор за мобилност на студенти и преподаватели - входящи и изходящи потоци;

 - изготвяне на финансови споразумения и други административни документи свързани с програмата по КД1;

 - съдействие при издаване на визи за студенти и преподаватели от страни извън ЕС, свързани с програмата по КД1

- организиране на тематични събития, свързани с програмата по КД1

- разпространение на резултатите от дейността
 

 

УАСГ е регистриран в Eвропейската система за идентификация на участници в проекти и програми финансирани от Европейския съюз с PIC 999871151

Новият регистрационен код на УАСГ за проектите по ЕРАЗЪМ+    E10208893

Еразъм код на УАСГ : BGSOFIA04

 

Допълнителна информация за програма ЕРАЗЪМ+ се съдържа в следните документи:

Стратегия за интернационализация на обучението

Декларация за политиката по ЕРАЗЪМ+ 2021-2027

ЕРАЗЪМ+ Ръководство за програмата 2021-2027

ERASMUS+ Programme Guide 2021-2027

ERASMUS Charter for Higher Education 2021-2027