Home / All News /

Университетска строителна изпитвателна лаборатория - сектор "Земна и скална механика" / Лаборатория към катедра "Геотехника"
26.03.2021
Сектор "Земна и скална механика" е част от Университетска строителна изпитвателна лаборатория, която е акредитирана по БДС EN ISO/IEC ...
Source: катедра "Геотехника"
преобявяване на конкурси за прием на редовни и задочни докторанти
25.03.2021
 Университетът по архитектура, строи­телство и геодезия - София, преобявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти по ...
Go to page 1 ... 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 ... 171