Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 49 (2016) / Брой 3

Брой 3

 

 

 • Изследване на влиянието на френската архитектурна школа върху
  развитието на българската архитектура и градоустройство и
  архитектурното образование в България (на примера на
  архитектурното наследство на архитект Никола Лазаров)

В. Иванов, П. Рафаилова, Н. Поппетров

(пълен текст PDF)

 

 • Ролята на университета в разпространението на урбанистичното знание и изграждането на експертен капацитет за пространствено планиране

М. Ташева-Петрова

(пълен текст PDF)

 

 • Интерактивен модел за регенерация на нефункциониращо железопътно наследство
  (по примера на жп линия Кочериново – Рила – Рилски манастир)

М. Металкова-Маркова, Х. Чангулева

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на полимерни състави за възстановяване на повреди от абразия на бетонни и стоманобетонни елементи от хидротехнически и транспортни съоръжения

П. Чобанов, С. Бояджиев

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнителен анализ на подходите при дефиниране на проектни сеизмични въздействия с изкуствени акселерограми

Ив. Жеков, Г. Моллова

(пълен текст PDF)

 

 • Нормала, стойност, приложение и икономически анализ за усилени с надлъжна стоманена и напречна CFRP армировка зидани колони

Т. Тодоров, Ф. Рангелова

(пълен текст PDF)

 

 • Механизъм на разрушение на зидани колони, усилени с CFRP система. Предложение за изчисление на носимоспособност при използването на надлъжна армировка

Т. Тодоров, Ф. Рангелова, П. Христов

(пълен текст PDF)

 

 • Усилване с FRP на стоманобетонна греда, подложена на агресивно влияние

Св. Спасов, Е. Абдулахад

(пълен текст PDF)

 

 • Моделиране на процеса на карбонизация на бетона с помощта на изкуствени невронни мрежи: приложение към бетоните с рециклирани добавъчни материали

Р. Захариева, Я. Кънчева, Б. Петров

(пълен текст PDF)

 

 • Някои коментари върху възможността за използване на публични данни при оценката на сеизмичния риск в България

М. Кутева-Генчева

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на пуцоланова активност на активни минерални добавки на база накалени глини

Б. Братоев

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на едропанелни съединения

Р. Орлинов, Ат. Николов, О. Ганчев

(пълен текст PDF)

 

 • Усилване на стоманобетонни гредови елементи с външна напрегната армировка

С. Брозиг

(пълен текст PDF)

 

 • Състав, структура и свойства на антични разтвори, използвани в строителството на сгради в римския град „Улпия Ескус“

Ф. Ончева, Д. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Организационни, технологични, конструктивни решения за възстановяване и усилване на стоманобетонни сглобяеми конструкции (двуетапна тема) – Етап 1

П. Христов, М. Петкова

 (пълен текст PDF)

 

 • Усилване на стоманобетонна дъга с CFRP

Й. Ценкова, Ф. Рангелова, М. Трайкова, Е. Абдулахад

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на ограждащи системи на база капилярно-активни топлоизолационни материали

П. Чобанов, К. Ненов

(пълен текст PDF)

 

 • Едно приложение на МГЕ–МКЕ хибриден алгоритъм за задачи от взаимодействие
  почва–конструкция във времевата област чрез ANSYS

С. Първанова, Г. Василев

(пълен текст PDF)