Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 3

Брой 3

 • Съставяне на макромодели на хоризонтални съединения от различни етажи на
  едропанелна сграда

А. Николов, Д. Атанасов

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на уязвимостта и директните повреди при сеизмично въздействие на пътните гредови мостове в България

Д. Димитров, Д. Стефанов

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ при изчисляване на стенна стоманобетонна конструкция със и без отчитане на общата дуктилност на сградата

Н. Богданов, Н. Баракова

(пълен текст PDF)

 

 • Сеизмична оценка на съществуващи зидани конструкции, съгласно Еврокод 8

Е. Абдулахад, Е. Махмуд

(пълен текст PDF)

 

 • Сеизмичнo осигуряване и анализ на стоманобетонна стенна конструкция

Е. Абдулахад, Б. Александрова

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на усилени зидани арки, чрез GFRP

Е. Абдулахад, Й. Ценкова

(пълен текст PDF)

 

 • Сеизмична уязвимост на стоманобетонна смесена конструкция

А. Илиев, Д. Стефанов

(пълен текст PDF)

 

 • Eмпиричен подход за определяне на уязвимостта на сградния фонд като част от обща методика за картографиране на сеизмичния риск

Д. Стефанов, Е. Васева

(пълен текст PDF)

 

 • Методически особености и техника при обследване на съществуващи жп мостове

Д. Димов

(пълен текст PDF)

 

 • Относно възможността за определяне на износването и дълготрайността на жп мостове в ареала на гара Подуяне

Д. Димов, А. Георгиев, К. Велинов

(пълен текст PDF)

 

 • Характеристики и конструктивни проблеми на български църкви

Т. Чардакова-Нацкова, М. Трайкова

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на огнеустойчивостта на стоманобетонни греди съгласно БДС EN 1992-1-2:2005

Б. Захариева-Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Номограми за оразмеряване на симетрични двойно Т-образни стоманобетонни сечения с разпределена армировка, подложени на действието на огъващ момент и осова сила по Еврокод 2

В. Янчев

(пълен текст PDF)

 

 • Гранично равновесие на стоманобетонни плочи. А след това?

Г. Соколова, Ат. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване за прилагане на текстилно-армиран бетон за усилване на стоманобетонни мостови греди

С. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Bridges of egnatia motorway in northern greece: seismic risk assessment by fragility curves

A. Liolios, P. Panetsos, K. Liolios

(пълен текст PDF)