Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 4

Брой 4

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
 
  

ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН СИМПОЗИУМ ПО СТОМАНЕНИ,
ДЪРВЕНИ И КОМБИНИРАНИ КОНСТРУКЦИИ


    

 

 • Стоманени ортотропни пътни плочи за мостове – експлоатационни проблеми

Л. Георгиев, Ст. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Националните ни приложения за мостове – коментари

Л. Георгиев, Ст. Иванов

(пълен текст PDF)

 

 • Проектиране на стоманени резервоари за сеизмично въздействие – преглед на предписанията на действащите нормативни документи

М. Пантушева

(пълен текст PDF)

 

 • Числено изследване на сеизмичното реагиране на едноетажни вертикални връзки с центрично включени диагонали от експериментално изпитани стоманени тръбни елементи

Ч. Пенелов

(пълен текст PDF)

  

 • The Steel and Concrete Composite Cable Space Frames

G. Gasii

(пълен текст PDF)

 

 • Advantages of Using Reduced Cross-Sections in Seismic Resistant Steel Structures

H. Köber, R. Marcu

(пълен текст PDF)

 

 • A Method to Improve the Seismic Behaviour of Eccentrically Braced Frames

H. Köber, M. Stoian

(пълен текст PDF)

 

 • Point Loads and Eurocode for the Structural Design of Tensile Membrane Structures

B. Markovic, V. Milosevic

(пълен текст PDF)

 

 • Относно нормативната база за определяне на въздействията от обледяване върху леки метални съоръжения

С. Жекова

(пълен текст PDF)

 

 • Едновременно действие на вятър и обледяване върху леки метални съоръжения – анализ на нормативната база

С. Жекова

(пълен текст PDF)

 

 • Assessment and Rehabilitation of the Timber Roof Structure of the “Assumption of the Virgin” Church in Kustendil

D. Partov, P. Grekov, V. Kantchev, M. Petkov, R. Nikolov

(пълен текст PDF)

 

 • Българският принос в предварително напрегнатите стоманени конструкции. Висящи конструкции, част 1 – реализации

Т. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на анкерните болтове върху напреженията в базовата плоча 

Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Някои особености при проектиране на стоманен силоз с обем V = 110 m3

Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на междинните пръстени и на височината на „полата” върху ефективната широчина на натисковата зона във възела колона – цилиндрично тяло на стоманен силоз

Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Виренделови колони с фрикционни демпфери като първична сеизмична защита на съществуващи стоманени конструкции 

Г. Бончев

(пълен текст PDF)

 

 • Проверка на обща устойчивост на стоманени греди с U-образно напречно сечение

Ст. Райков, Д. Динев

(пълен текст PDF)

 

 • Оценка на натрупването на повреди от умора в Split-X вертикални връзки

Л. Райчева, Цв. Георгиев

(пълен текст PDF)

 

 • Въпроси на устойчивостта на едноетажни стоманени рамки (част 1)

М. Василев, Н. Рангелов

(пълен текст PDF)

 

 • Въпроси на устойчивостта на едноетажни стоманени рамки – приложение на общия метод и GMNIA (част 2)

М. Василев, Н. Рангелов

(пълен текст PDF)

 

 • Изследване на рамков възел на алуминиева портална рамка със стоманена вложка 

И. Хаджиянева, Ч. Пенелов, Б. Белев

(пълен текст PDF)

 

 • Experimental Investigation of Load and Slip Capacity of Headed Stud Connectors in Composite Slabs for Buildings

P. Cvetanovski, D. Popovski, M. Partikov, V. Damjanovski

(пълен текст PDF)

 

 • About the History of Orthotropic Bridge Decks

D. Partov, H. Pasternak, M. Petkov, R. Nikolov, A. Dimitrova

(пълен текст PDF)