Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 1

Брой 1

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
 
 

 
 

Архитектура

 
 

 

 • Приветствие 

Б. Цанков

(пълен текст PDF

 

 • Колонка на Гл. редактор 

Т. Венелинов

(пълен текст PDF

 

 

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ 

 • Aspects of an Unconventional Preservation

D. Barker

(пълен текст PDF)

 

 • Forensic Engineering

I. Vayas

(пълен текст PDF)

 

 • From Energy Consuming to Energy Producing Wastewater Treatment Plants. Vienna Main Wastewater Treatment Plant (VMWWTP) as an Example

H. Kroiss

(пълен текст PDF)

 

 

  

 

АРХИТЕКТУРА 

 • On Balkan Vernacular Architecture – Similarity of Diversity

M. Vasov, N. Cekić

(пълен текст PDF)

 

 • Дефиниране на архитектурата: качествено изследване

Л. Бианко

(пълен текст PDF)

 
 • Не бинарно или икономическа достъпност до културното наследство

Д. Георгиева

(пълен текст PDF)

 
 • Пространство между архитектурата, изкуството и опазване на културното наследство – ролята на полу-предметите

М. Металкова-Маркова

(пълен текст PDF)

 
 • Градските площади в историческия център на София днес

Д. Ковачева

(пълен текст PDF)

 
 • Сгради, преустроени в църкви

Л. Григоров

(пълен текст PDF)

 
 • Сгради, преустроени в църкви по българските земи

Л. Григоров

(пълен текст PDF)

 
 • Принципи на изграждане на архитектурния образ на съвременните детски градини

С. Георгиева

 
 
 • Исторически преглед на жилищния фонд за социално обитаване

K. Христова

(пълен текст PDF)

 
 • Архитектура на дипломацията. Баланс между сигурност, дизайн и откритост

Б. Козлев

(пълен текст PDF)

 
 • Архитектурни предизвикателства на локалната климатизация

А. Мазников

(пълен текст PDF

 
 • Студентският уъркшоп като съвременна обучителна практика по архитектурно проектиране

A. Славова

(пълен текст PDF

 

 • Обучението по устойчива архитектура на сградите – изводи от досегашната практика и насоки за развитие

Е. Сентова

(пълен текст PDF