Home / About the website / Политика за поверителност на сайта

Политика за поверителност на сайта

 

Защита на личните Ви данни

 

            Уважаеми потребители,

 

            За да функционира информационната система на Университет по архитектура, строителство и геодезия  (УАСГ) е необходимо да предоставите лични данни, свързани с физическата Ви идентичност: име, фамилия, служебен адрес (включително електронен) за кореспонденция и телефон.

            Преди да попълните необходимата информация в полетата за кореспонденция, трябва да се информирате за законосъобразността на обработването на личните Ви данни от страна на УАСГ.

            Вие се информирате, че:

 

1.   Университет по архитектура, строителство и геодезия, в качеството на Администратор на лични данни, обработва личните Ви данни на основание чл. 4 ал. 1  т.1 от Закона за защита на личните данни и във връзка с чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679. Координати за връзка:

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия
бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63

e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bg

 

2. Личните Ви данни са необходими, съгласно Закона за висшето образование. Настоящите и наскоро завършилите студенти могат да видят академична справка и семестриални записи. Преподавателите или служителите в УАСГ ползват електронната платформа за административните си дейности в Университета.

 

3. Личните Ви данни ще се съхраняват за срок до 1 (година) след дипломирането, ако сте студент и за срок до 3 (години) ако сте преподавател или служител в Университета.

 

4. Личните Ви данни няма да се предоставят на трета страна или на друга държава, освен ако същото е изисквано по надлежен път от органи на съд, прокуратура, следствени органи или други за упражняване на правата и законните интереси на УАСГ.

 

5.  Сайтът https://www.uacg.bg използва бисквитки (cookies) за да се гарантира по-добрата му функционалност. Съхранението на брузерните Ви настройки на сървъра е за 1 (един) месец.

 

6.  Сайтът https://www.uacg.bg не използва външни добавки.

 

7. Обработването на личните Ви данни не е въз основа на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

 

8. Ако по някаква причина е необходимо обработване на лични данни на деца, обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години това обработване е законосъобразно само ако e дадено съгласие или разрешение от носещия родителска отговорност за детето.

 

9.  Имате право за достъп до личните си данни за коригиране, ограничаване, блокиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“).

                  – През менюто „Моят УАСГ” можете по всяко време да актуализирате – коригирате личната си информация;

            – Имате право за ограничаване, блокиране или изтриване (право „да бъдеш забравен“). Трябва само да ни уведомите за Вашето желание писмено на пощенския ни адрес или чрез електронната ни поща – вижте меню „Обратна връзка”;

          – При искане за заличаване, блокиране или изтриване на личните Ви данни, поради обработване, несъответстващо на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, Администраторът взема решение и извършва съответното действие след подаване на заявлението от Ваша страна в 14-дневен срок или 30-дневен, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на УАСГ.

 

10.  Имате право за възражение срещу обработването и преносимостта на личните Ви данни. За необоснована обработка и неадекватна защита на личните Ви данни, можете да сигнализирате надзорния орган - Комисия за защита на личните данни

 

            Гарантираме, че за защитата на личните Ви данни сме предприели необходимите организационни и технически мерки!