Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 12

Брой 12

    

 СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

 • Оценка на риска при управление на инфраструктурни пътни проекти

Ж. Манчева

(пълен текст PDF)

 

 • Предизвикателства при моделиране и оразмеряване на вертикален елемент, изпълнен от бетон по технологията на 3D печата

Р. Захариева, С. Първанова, В. Кърджиев, Ж. Добелаере

(пълен текст PDF)

 

 • За необходимостта от стратегически план за въвеждане на строително-информационното моделиране в строителния бранш в България

М. Кутева, Б. Георгиев, Кр. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнителен преглед на функционалностите на софтуерна платформа Bentley systems за моделиране и анализ на строителни конструкции

Тр. Цветкова, Т. Филев, М. Кутева-Генчева, Кр. Бошнаков

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на модифицирани диагонали за нискоциклична умора

Цв. Георгиев, О. Ганчев, Тр. Цветкова 

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на стоманени шпилки, слепени с конструктивна дървесина, при комбинирано действие на осови и напречни сили

М. Шопски

(пълен текст PDF)

 

 • Експериментално изследване на различни типове сеизмични свързващи елементи в рамки с нецентрично включени диагонали

Б. Ганчева, Цв. Георгиев, О. Ганчев, Ст. Райков

(пълен текст PDF)

 

 • Числено изследване на поведението на съединения дървесина – епоксидна смола – стоманени плочи при действие на осови сили

Т. Георгиев, В. Танев

(пълен текст PDF)

 

 • Дървени конструкции от периода на възраждането в селищата по долината на р. Места

П. Груева, В. Танев

(пълен текст PDF)

 

 • Методически указания за оценка и подбор на проекти за преустройство, реконструкция и модернизация на напоителни системи и съоръжения

Н. Банишка, М. Василева

(пълен текст PDF)

 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 • Роля на общите устройствени планове при планиране на земеделски територии

Н. Ярловска

(пълен текст PDF)

 

 • Предложение за знакова система за целите на устройственото проектиране на земеделските територии

Н. Найденов

(пълен текст PDF)

 

 • Изграждане на национален еталонен гравиметричен полигон

Сл. Господинов, Е. Пенева, Т. Ламбева, И. Радев 

(пълен текст PDF)

 

 

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

 • Опазване на архитектурното наследство на Деветашкото плато – архитектурно-конструктивни проблеми на църквата „Св. Възнесение Христово“ в с. Крамолини

М. Металкова-Маркова, М. Трайкова, Р. Хаджиева-Захариева, Л. Григоров, П. Кьосева

(пълен текст PDF)

 

 • Стратегическите пространствени планове на местно ниво в България: очакван и реален принос в процеса към устойчиво развитие

Е. Димитрова, М. Ташева-Петрова, А. Буров, И. Мутафчийска 

(пълен текст PDF)