Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 54 (2021) / Брой 1

Брой 1

 

 • Кинетична фасада – изследван пример Al Bahar Towers, Абу Даби, Обединени арабски емирства

Д. Дамов

(пълен текст PDF)

 

 • Параметрично моделиране на кинетична фасада – пресъздаване на засенчващите елементи на Al Bahar Towers, Абу Даби, Обединени арабски емирства

Д. Дамов

(пълен текст PDF

 

 • Методика за оценка на оптималната локализация и успешната реализация на мегапроектите

Л. Петров

(пълен текст PDF

 

 • Архитектурни и конструктивни особености на съвременни фонтани в градска среда. Основни характеристики

Е. Ценова

(пълен текст PDF

 

 • Фонтаните в градската градина, гр. София

Е. Ценова

(пълен текст PDF

 

 • Шедовата покривна конструкция в контекста на устойчивата архитектура

Ж. Писарски

(пълен текст PDF

 

 • Съвременни тенденции в развитието на входните пространства в музейните сгради

Р. Писарска

(пълен текст PDF

 

 • Актуални направления в развитието на музейната архитектура

Й. Манолов

(пълен текст PDF

 

 • Необходима височина на пръстеновидната греда в стоманени силози на отделни опори. Различен подход за нейното определяне

Л. Здравков

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ и препоръки в резултат на проведено посещение в Албания след земетресението на 27.11.2019 г. и съпоставяне с последиците от земетресението в Р България от 04.03.1977 г.

Б. Лесновски

(пълен текст PDF

 

 • Оразмеряване на асфалтобетонови настилки армирани с полимерни геомрежи

И. Стайков

(пълен текст PDF

 

 • Съдържание на алуминий в части на селищната водопроводна мрежа на гр. София

И. Ангелова

(пълен текст PDF

 

 • Оценка на разпространението на мед (Cu) в р. Тополница чрез използване на софтуерен продукт

В. Кънчева

(пълен текст PDF

 

 • Геодезическата наука и практика в 28-та Българска антарктическа експедиция

Б. Александров

(пълен текст PDF