Начало / Библиотека / Библиотечно-информационни услуги / Тематични справки

Тематични справки

За преподавателския състав на основен трудов договор, студентите и докторантите се извършват тематични библиографски справки срещу заплащане в размер, утвърден от Ръководството на УАСГ (линк). 

В БИНОЦ се изготвят библиографски справки за:

 1.        Издания, реферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна информация (Scopus, Web of Science, Zentralblatt, MathSciNet, ACM Digital Library, IEEE Xplore и AIS eLibrary);

2.         Цитирания на публикации в базите данни на Scopus и Web of Science. 

 

Ежегодно БИНОЦ изготвя и обща справка за публикациите и цитиранията за предходната година на академичния състав на УАСГ според Scopus и Web of Science.

 Справка може да заявите онлайн:

·         Заявка за библиографска справка;

·         Заявка за справка от периодични издания

Забележка: За да попълните онлайн заявките е необходимо да бъдете в своя служебен профил в Google.

Бланка, която може да разпечатате - pdfdocx

Попълнената бланка може да изпратите на e-mail: zdimitrova_lib@uacg.bg

Или да я донесете на място в БИНОЦ в приемното работно време. 

 Срока за изпълнение на справката е до 10 работни дни.

 Приемно време:

Вторник и четвъртък – 14:00-16:30

 

 

Как да публикуваме успешно? (Презентация на доц. д-р Тони Венелинов по темата, проведена на 29 март 2019 г.)

УПЪТВАНЕ за намиране на подходящи списания за публикуване на научни материали за по-голяма степен на читаемост, цитирания и разпространение

УПЪТВАНЕ за отдалечен достъп до Scopus и Science Direct