Home / Research / General Information / Labs / Университетска строителна изпитвателна лаборатория /

Университетска строителна изпитвателна лаборатория

Faculty of Structural Engineering, Building Materials and Insulations

Faculty of Structural Engineering, Университетска строителна изпитвателна лаборатория - Head of laboratory

Phone +359 888 259 237
E-mail i_rostovsky@abv.bg
Marital Status Married

Publications


Conspects




Study materials


























Учебно пособие към специализиран курс "“ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008” “ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНА
Учебното пособие е съобразено с програмата на курса “ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008”.



Coursework ans assignments


Information