Home / Faculties / Faculty of Architecture / Departments / Urban Planning / Materials

Materials

Publications


EnEffRes_AutoRefferat2015_VManeva
Автореферат

Books

Дигитални модели за интерактивна комуникация между архитектурните пространства и техните обитатели
книгата е публикувана на базата на защитен през 2013 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор"

Архитектурното творчество като символна дейност, 2020. ISBN: 978-619-188-390-5
убликувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на НС "Доктор на науките"

Взаимодействие на архитектурата със скулптурата и живописта, 2020; ISBN:
Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор"

Conspects


УУТ-конспект-Геодезия
УУТ-конспект-Геодезия

Урбанизъм-конспект-УУЗИ
Урбанизъм-конспект-УУЗИ

Градско планиране - конспект - Урбанизъм
Градско планиране - конспект - Урбанизъм


Study materials

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева

Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм
Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2021
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2021Coursework ans assignments

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009
УУТ-задание проект-Геодезия
УУТ-задание проект-Геодезия

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура

Чакали - задание - Архитектура
Чакали - задание - Архитектура

Марян - задание - Архитектура
Марян - задание - Архитектура

Средни колиби - задание - Архитектура
Средни колиби - задание - Архитектура

Яковци - задание - Архитектура
Яковци - задание - Архитектура

Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура
Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура

Задание - Проектза градско развитие- Урбанизъм
Задание - Проектза градско развитие- Урбанизъм

с. Костел - Задание - Архитектура
с. Костел - Задание - Архитектура

с. Мийковци - Задание - Архитектура
с. Мийковци - Задание - Архитектура

с. Царичина - Задание - Архитектура
с. Царичина - Задание - Архитектура

с. Дрента - Задание - Архитектура
с. Дрента - Задание - Архитектура

с. Костел - НКЦ - Архитектура
с. Костел - НКЦ - Архитектура

с. Дрента - НКЦ - Архитектура
с. Дрента - НКЦ - Архитектура

с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Костадинкино, м. Брънковци - Кадастрален план - 1000
с. Костадинкино, м. Брънковци - Кадастрален план - 1000

с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000
с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000
с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000
с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000

Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000
Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000

Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000
Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000

Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000
Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000

Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000-png
Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000

Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png
Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png

Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png
Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png

Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png
Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png


КК-Долна бела речка - Архитектура
КК-Долна бела речка - Архитектура

КК-Горна бела речка - Архитектура
КК-Горна бела речка - Архитектура

КК-Лазарци - Архитектура
КК-Лазарци - Архитектура


Задание - ПМС-Урбанизъм-2024
Максим Горки -1 и 2, Пожарево - 1 и 2

Examination rules

Указания за преддипломен стаж
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - БакалавърOthers

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012