Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Материали

Материали

Книги

Дигитални модели за интерактивна комуникация между архитектурните пространства и техните обитатели, 2020. ISBN: 978-619-188-392-9
Автор: Панайот Савов. Книгата е публикувана на базата на защитен през 2013 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор"

Архитектурното творчество като символна дейност, 2020. ISBN: 978-619-188-390-5
Автор: Благовест Вълков. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на НС "Доктор на науките"

Взаимодействие на архитектурата със скулптурата и живописта, 2020; ISBN: 978-619-188-391-2
Автор: Благовест Вълков. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор"

Конспекти


Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2020
Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ
Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ

Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм
Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм

Учебни материали

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2020
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище

Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм
Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм


Курсови задачи и задания

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2020
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура

Чакали - задание - Архитектура
Чакали - задание - Архитектура

Марян - задание - Архитектура
Марян - задание - Архитектура

Средни колиби - задание - Архитектура
Средни колиби - задание - Архитектура

Яковци - задание - Архитектура
Яковци - задание - Архитектура

Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура-2020
Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура

Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2020
Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2020

Задание - Жилищна структура-спец." Урбанизъм"-2020
Задание - Жилищна структура-спец." Урбанизъм"-2020Жилищна структура_сп. Урбанизъм, 3 курс_задание
актуализация във връзка с провеждането на онлайн обучениес. Костел - Задание - Архитектура
с. Костел - Задание - Архитектура

с. Мийковци - Задание - Архитектура
с. Мийковци - Задание - Архитектура

с. Царичина - Задание - Архитектура
с. Царичина - Задание - Архитектура

с. Дрента - Задание - Архитектура
с. Дрента - Задание - АрхитектураПравила за заверка

Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - Бакалавър

Други

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012