Начало / Факултети / Архитектурен факултет / Катедри / Градоустройство / Материали

Материали

Публикации


EnEffRes_AutoRefferat2015_VManeva
Автореферат

Книги

Дигитални модели за интерактивна комуникация между архитектурните пространства и техните обитатели, 2020. ISBN: 978-619-188-392-9
Автор: Панайот Савов. Книгата е публикувана на базата на защитен през 2013 г. дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор"

Архитектурното творчество като символна дейност, 2020. ISBN: 978-619-188-390-5
Автор: Благовест Вълков. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на НС "Доктор на науките"

Взаимодействие на архитектурата със скулптурата и живописта, 2020; ISBN: 978-619-188-391-2
Автор: Благовест Вълков. Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на ОНС "Доктор"

Конспекти


Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2023
Конспект за изпит по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ
Конспект за изпит по "Урбанизъм" - спец. УУЗИ

Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм
Конспект за изпит по "Градско планиране" - спец. Урбанизъм

Конспект ПЛА - учебна 2023/2024 година
Лекционният курс по ПЛА - учебна 2023/2024 изтеглете от следният линк: https://dox.abv.bg/download?id=10d81713d0#

Учебни материали

ОБЩА ПЛАНОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
лекция, доц.арх.Й.Търсанков и ас.арх.М.Йовчева

Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм
Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2024Курсови задачи и задания

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Гергана Михайлова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8306, уч.г.2008-2009

Градоустройство - спец. Архитектура - I проект
Елена Петрова, спец. Архитектура, III курс, ф.No.8305, уч.г.2008-2009
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия-2023
Задание за проект по "Устройство на урбанизирани територии" - спец. Геодезия

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура

Чакали - задание - Архитектура
Чакали - задание - Архитектура

Марян - задание - Архитектура
Марян - задание - Архитектура

Средни колиби - задание - Архитектура
Средни колиби - задание - Архитектура

Яковци - задание - Архитектура
Яковци - задание - Архитектура

Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура-2023
Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура

Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024
Задание "Проект за малко селище" - спец. Урбанизъм-2024

с. Костел - Задание - Архитектура
с. Костел - Задание - Архитектура

с. Мийковци - Задание - Архитектура
с. Мийковци - Задание - Архитектура

с. Царичина - Задание - Архитектура
с. Царичина - Задание - Архитектура

с. Дрента - Задание - Архитектура
с. Дрента - Задание - Архитектура

с. Костел - НКЦ - Архитектура
с. Костел - НКЦ - Архитектура

с. Дрента - НКЦ - Архитектура
с. Дрента - НКЦ - Архитектура

с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Костадинкино, м. Брънковци, общ.Ихтиман - Кадастрален план - 1000
с. Костадинкино, м. Брънковци, общ.Ихтиман - Кадастрален план - 1000

с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000
с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000
с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000
с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000

Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000
Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000

Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000
Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000

Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000
Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000

Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000-png
Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000

Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png
Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png

Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png
Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png

Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png
Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png


КК-Долна бела речка - Архитектура
КК-Долна бела речка - Архитектура

КК-Горна бела речка - Архитектура
КК-Горна бела речка - Архитектура

КК-Лазарци - Архитектура
КК-Лазарци - Архитектура


Задание - ПМС-Урбанизъм-2024
Максим Горки -1 и 2, Пожарево - 1 и 2

Правила за заверка

Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - БакалавърДруги

Променящият се град: как мащабни спортни събития се интегрират в градското развитие
Доклад в рамките на КОНФЕРЕНЦИЯ „ ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ: ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ‐ V“, 15-16 Май, 2014 г., УАСГ

"Реалността на свиващите се градове"
Доклад в рамките на Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ-2012 , София 2012