Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Масивни конструкции / Материали

Материали

Публикации

КОНТРОЛ НА ПРОВИСВАНИЯТА НА СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ
проф. д-р инж. Атанас Георгиев, инж. Константин Велинов


ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ ПО ЕВРОКОД 2
проф. д-р инж. Константин Русев, доц. д-р инж. Лена Михова

ИЗЧИСЛИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЗАКОТВЯНЕ ПО ЕВРОКОД 2
проф. д-р инж. Константин Русев, доц. д-р инж. Владимир Янчев





ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПЪЛЗЕНЕ СПОРЕД ЕВРОКОД 2. REGARDING CREEP COEFICIENT ACCORDING EC2
доц. д-р инж. Димитър Димитров, гл.ас. инж. Евгени Георгиев





Книги



БДС EN 1992-1-1: УКАЗАНИЯ
Атанас Георгиев, Никола Ангелов, Константин Велинов





Конспекти

Stobet
Конспект и встъпителна лекция към дисциплината „СТОМАНОБЕТОН” за ССС (поток ІІІ)

Конспект по "Стоманобетонни мостове" за ССС
проф. д-р инж. Димитър Димитров



Конспект по стоманобетонни конструкции за ССС
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

Конспект по стоманобетон за ССС
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева


Учебни материали

Стоманобетонен фундамент по ЕС2
гл.ас. д-р инж. Васил Кърджиев

Лекции по стоманобетон - част 1/3
доц. д-р инж. Людмил Оксанович

Лекции по стоманобетон - част 2/3
доц. д-р инж. Людмил Оксанович

Лекции по стоманобетон - част 3/3
доц. д-р инж. Людмил Оксанович

Проект на гладка безгредова плоча
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

Гладка безгредова плоча по МКЕ
доц. д-р инж. В.Кърджиев

Методически указания за проект по стоманобетон за ССС по ЕС2 - част 1
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева, проф. д-р инж. М.Трайкова


Сеизмично изследване на стоманобетонни стенни конструкции
проф. Йордан Милев и доц. Васил Кърджиев


Лекции по Стоманобетон ССС - II поток
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева


Моделиране на стенна конструкция
Моделиране на стоманобетонна стенна конструкция в Advance Design


Резервоар-цилиндрична стена
инж. Таня Чардакова



Проста греда
Таня Чардакова



Оразмеряване на безгредова плоча-пример
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова

армировъчен план безгредова плоча - долна армировка
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова

армировъчен план безгредова плоча - горна армировка
гл.ас. д-р инж. Таня Чардакова-Нацкова



















Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория Стоилова

Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project- Beam Reinforcement Plan M 1:25
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория Стоилова

Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project- Slab Reinforcement Plan M 1:25
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория Стоилова


Безгредова плоча в AD
Моделиране на безгредова плоча в Advance Design

Тема_3_Изчисляване на гредова скара
Проект по стоманобетонни мостове

Методически указания за проект по стоманобетон за ССС по ЕС2 - част 1
проф. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева, проф. д-р инж. М.Трайкова

Тема_4_Определяне на напрягащата сила
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_5_Проверки за главните опънни напрежения
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_6_Определяне на Mrd в сечение с
Проект по стоманобетонни мостове

Тема_7_Оразмеряване на неопренов лагер
Проект по стоманобетонни мостове

Постер за дипломна работа
Указания за разработване и примерен постер

Курсови задачи и задания

Курсови протоколи по ОбИСК-ТС'17
проф. д-р инж. Д. Димов



Правила за заверка


Информация