Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Строителна механика / Материали

Материали

ПубликацииКниги

Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия - Линеен спектрален анализ
проф. д-р инж. Здравко Бонев, доц. д-р инж. Александър Таушанов

Earthquake Resistant Design of Structures - Response Spectrum Analysis
Assoc. Prof. Dr. Eng. Zdravko Bonev, Chief Assist. Eng. Alexander TaushanovОбщи принципи и приложение на сеизмична изолация
Дипломна работа, Даниела Бочукова

Конспекти

Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура и Управление в строителството
Учебни материали
Примерна задача 1 за изпит по Стр. механика (пример 1)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика (пример 1)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика (пример 2)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 2 за изпит по Стр. механика (пример 3)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Примерна задача 1 за изпит по Стр. механика (пример 2)
за І курс, специалности Архитектура и УС

Курсови задачи и заданияПравила за заверка
Други


Информация