Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Пътища и транспортни съоръжения / Материали

Материали

Книги


Конспекти


Правила за явяване на изпит 2021г.
д-р инж.Петър Николов

Строителство на пътища
Конспект по дисциплината "Строителство на пътища"

Изпитни въпроси 2022г.
д-р инж.Петър Николов

НЕСПОЛУЧЛИВИ ОТГОВОРИ
автор - анонимен

Учебни материали
Тема 1 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Тема 2 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Тема 3 - Пътно строителство
гл.ас. д-р инж. Ирена Сулай

Курсови задачи и заданияНапречни сечения на 2T-греди
д-р инж.Петър Николов

Анкета за дипломни задания
д-р инж. Петър Николов

Дипломна работа №1
д-р инж.Петър Николов

Дипломна работа №2
д-р инж.Петър Николов

Топографски карти - Указания за попълване.pdf
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Топографски карти - (2500m X 2500m; dh=5m) - ПС.rar
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Топографски карти - (1000m X 1000m; dh=2m) - ЖС, СТС.rar
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Топографски карти - (500m X 500m; dh=2m) - ССС, ГФК, ХТС.rar
гл.ас. д-р инж. Димитър Мартинов

Други


Информация


Изпит по Стоманени мостове 27.01.2021г.
доц. д-р инж. Лазар Георгиев

Резултати от изпит по ДКДМ
доц. Д.Бояджиева, доц. Л.Георгиев