Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Reinforced Concrete Structures / Materials

Materials

Publications

Контрол на провисванията на стоманобетонни елементи
проф. д-р инж. Атанас Георгиев, инж. Константин Велинов


ОРАЗМЕРЯВАНЕ НА БЕТОННИ ФУНДАМЕНТИ ПО ЕВРОКОД 2
проф. д-р инж. Константин Русев, доц. д-р инж. Лена Михайлова

ИЗЧИСЛИТЕЛНА ДЪЛЖИНА НА ЗАКОТВЯНЕ ПО ЕВРОКОД 2
проф. д-р инж. Константин Русев, доц. д-р инж. Владимир Янчев

1. ВЪРХУ КОЕФИЦИЕНТА НА ПЪЛЗЕНЕ СПОРЕД ЕВРОКОД 2. REGARDING CREEP COEFICIENT ACCORDING EC2
доц. д-р инж. Димитър Димитров, гл.ас. инж. Евгени Георгиев

Books
Conspects

Stobet
Конспект и встъпителна лекция към дисциплината „СТОМАНОБЕТОН” за ССС (поток ІІІ)

Конспект по "Стоманобетонни мостове" за ССС
проф. д-р инж. Димитър ДимитровКонспект по стоманобетонни конструкции за ССС
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

Конспект по стоманобетон за ССС
проф. д-р инж. Б. Захариева-Георгиева

konspekt_osd
Конспект по Oснови на строителното дело за спец. Геодезия


Study materials

Стоманобетонен фундамент по ЕС2
гл.ас. д-р инж. Васил Кърджиев
Проект на гладка безгредова плоча
Доц. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева


Сеизмично изследване на стоманобетонни стенни конструкции
проф. Йордан Милев и доц. Васил Кърджиев


Лекции по Стоманобетон ССС II поток
доц. д-р инж. Борянка Георгиева

Моделиране на стенна конструкция
Моделиране на стоманобетонна стенна конструкция в Advance Design
Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project- Beam Reinforcement Plan M 1:25
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория Стоилова

Guidelines for Reinforced Concrete Bridge Project- Slab Reinforcement Plan M 1:25
проф. д-р инж. Димитър Димитров, ас. инж. Виктория СтоиловаМетидически указания за проект по стоманобетон за ССС - част 1
проф. д-р инж. Б. Георгиева, проф. д-р инж. М. Трайкова
Безгредова плоча в AD
Моделиране на безгредова плоча в Advance Design

Методически указания за проект по стоманобетон за ССС по ЕС2 - част 1
Доц. д-р инж. Б.Захариева-Георгиева, доц. д-р инж. М.Трайкова

Тема_4_Определяне на напрягащата сила
Проект по стоманобетонни мостове


Тема_5_Проверки за главните опънни напрежения
Проект по стоманобетонни мостове


Тема_6_Определяне на Mrd в сечение с
Проект по стоманобетонни мостове


ема_7_Оразмеряване на неопренов лагер
Проект по стоманобетонни мостове
Постер за дипломна работа
Указания за разработване и примерен постер

Coursework ans assignments

Курсови протоколи по ОбИСК-ТС'17
проф. д-р инж. Д. ДимовExamination rules


Information