Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Structural Mechanics / Materials

Materials

PublicationsBooks

Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия - Линеен спектрален анализ
проф. д-р инж. Здравко Бонев , доц. д-р инж. Александър ТаушановBasic principles and application of a seismic isolation
Master thesis, Daniela Bochukova (bg)

Conspects
Конспект по Строителна механика
за спец. Архитектура - 2023 г.

Конспект по Строителна механика
за спец. Управление в строителството - 2023 г.

Конспект по ТЕП
за ІІ поток, ССС


Конспект по Строителна статика ІІ част
за спец. ТС, ІІІ курс (задочно)Study materials
Примерни схеми за изпитни задачи
по Строителна механика за Архитектура и УС

Решения на примерните задачи
по Строителна механика


Seismic Risk and Hazard
Alexander TaushanovТЕ9 Elasticity theory - schemes
Prof. Dr. Eng. Georgi Todorov

Coursework ans assignmentsExamination rulesOthersПредставяне на проект за дисертационен труд
АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЧРЕЗ ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ В ОБЛАЧНА ИЗЧИСЛИТЕЛНА СРЕДА
Information