Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Building Materials and Insulations / Materials

Materials

PublicationsConspects


Study materials
Скални материали
Иван Дойков

Данни за АКЗ
Иван Дойков

Упражнение 7: Оценка на съответствието с Microsoft Exel 2016
Неокончателна версия - предстои доработване

Учебно пособие към специализиран курс "“ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008” “ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНА
Учебното пособие е съобразено с програмата на курса “ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008”.
Coursework ans assignments

Антикорозионна защита
сборен материалExamination rules

катедра „СМИ” изисквания за заверка
Изисквания за заверка на катедра: „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ИЗОЛАЦИИ”

Others


Information
Авангардни строителни материали
Програма, примерни теми за избор