Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Departments / Computer-Aided Engineering / Materials

Materials

Publications

Архиплан - анимации
гл. ас. арх. Стоянка Иванова

Background Diffuse Irradiance
гл. ас. Стоянка Иванова

Vertical Diffuse Factor
гл. ас. Стоянка Иванова2D computer graphics in Excel - XLSM
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

3D computer graphics in Excel - XLSM
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Месечна слънчева радиация за София - архив
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Psi на топлинен мост - IF1 & IF3 - архив
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

ConspectsStudy materials

Въпрос 26 от конспекта по ПИИС - Оператори за вход / изход. Работа с файлове. Примери
гл. ас. арх. Стоянка Иванова (по материали от учебника по ПИИС и С++ на доц. Гергана Моллова)Програма с матрица - VBA
гл. ас. Стоянка Ивановачаст 12
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 9 от курса ПРЕЕС
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 1 от 3)
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 2 от 3)
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Модул 14 от курса по ПРЕЕС (част 3 от 3)
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Ръководство за програмиране по ПИИС (с VBA)
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

Ръководство за програмиране по ПИИС (с VB.NET)
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

Ръководство по енергийна ефективност
проф. д-р арх. Стоянка Иванова

ПИИС - С++; задачи за упражненията
гл. ас. Стоянка Иванова

Coursework ans assignments


Примерна курсова задача по ПИИС (C++) в 3 етапа
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова

Примерна курсова задача по ПИИС (VBA) в 3 етапа
гл. ас. д-р арх. Стоянка Иванова


Examination rules


Others
Анимация на разсеяната светлина
гл. ас. арх. Стоянка Иванова


SOLARES-v1
доц. д-р арх. Стоянка Иванова

Information