Начало / Факултети / Строителен факултет / Факултетен съвет / Състав /

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев

Строителен факултет - Зам.-декан по научна и международна дейност

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството - Ръководител катедра

Строителен факултет, Катедра Технология и механизация на строителството

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев
Кабинет 1047
Приемно време

Сряда: 09:30-10:30ч.

E-mail lhrischev_fce@uacg.bg

Лекционни курсове

Технология на строителството - специалност Управление в строителството; Здравословни и безопасни условия на труд - специалност Управление в строителството; Технология на производството на сглобяеми стоманобетонни елементи - специалност ССС; Довършителни работи в строителството - специалност ССС

Образование

2005 – 2009 Научно-образователна степен „Доктор” по Научна специалност 02.15.01 „Технология и механизация на строителството”; 1995 – 2000 Строителен инженер - Магистър, специалност Промишлено и гражданско строителство (сега ССС), ВВИСУ „Л.Каравелов” - София; 1991 – 1994 Строителен техник - Техникум по строителство "Георги Златков" Брацигово.

Езици

Английски, Руски

Научни интереси

Технология и изпълнение на строителството, ЗБУТ, Подови настилки и покрития, Строителни скелета, Едропанелни жилищни сгради

Членство

- Председател на Научно-технически съюз по строителството в България (НТССБ); - Член на Управителния съвет на Българската асоциация по управление на проекти; - Член на RILEM – Международен съюз на експертите по строителни материали, системи и конструкции – със седалище във Франция; - Член на технически комитет "Surface delamination of concrete industrial floors" към RILEM; - Член на Технически комитет ТК 61 "Изолации на сгради и строителни съоръжения" към БИС; - Член на Технически комитет ТК 107 "Временнни съоръжения за строителството" към БИС; - Член на Българската асоциация по изолации в строителството.

Публикации

Книги


Други


Информация