Начало / Факултети / Строителен факултет / Катедри / Метални, дървени и пластмасови конструкции / Дисциплини /

Проектиране на стоманени конструкции по Еврокод 3

Проектиране на стоманени конструкции по Еврокод 3

Дисциплината „Проектиране на стоманени конструкции по Еврокод 3” дава възможност на студентите да овладеят основните положения от Европейските норми за изчисляване и оразмеряване на стоманените конструкции. Лекционният курс обхваща най-съществените раздели от Еврокод 3, включени в девет теми. Курсовият проект на едноетажно едноотворно хале включва изчисляването на основните конструктивни елементи – колона и ригел на рамка, столица, връзки, съединения между елементите, база на колоната. Графичната част включва цялостното композиционно решение на конструкцията и характерни детайли.

Публикации