Начало / Факултети / Хидротехнически факултет / Катедри / Водоснабдяване, канализация и пречистване на води / Дисциплини /

Водоснабдителни мрежи и съоръжения

Водоснабдителни мрежи и съоръжения

След изучаване на дисциплината студентите получават задълбочени знания и умения и придобиват опит да проектират и да участват в изграждането и експлоатацията на водовземни съоръжения от повърхностни и подземни води, водопроводи, водопроводни мрежи, резервоари, съоръжения по водопроводите и водопроводните мрежи, промишлени водоснабдителни мрежи и съоръжения, охладителни съоръжения в оборотните системи и др.

Учебни материали

Правила за заверка