Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Математика / Дисциплини /

Математически анализ - I част

Математически анализ - I част
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Факултет по транспортно строителство
Катедра Математика
Водещ преподавател доц. д-р Цанко Дончев

Разгледани са множествата на реалните и на комплeксните числа. Дефинирани са функции на един и няколко реални аргумента. Изучени са числовите редици и основните елементарни функции. Разгледани са свойствата непрекъснатост и диференцируемост на реални функции. Представен е алгоритъм за изследване на реална функция на реален аргумент. Въведени са примитивни и определени интеграли на основата на понятието интеграл по Нютън. Разгледани са основни приложения на производните и ингегралите в геометрията, механиката и физиката.

Конспекти

Математически анализ - I част
Михаил Константинов


Учебни материали