Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова

Строителен факултет, Катедра Строителна механика

доц. д-р инж. Ирина Керелезова-Кожухарова
Кабинет Б436
Приемно време

Изпитите при мен ще се проведат присъствено.

За целта всички студенти, желаещи да се явят трябва да се подсигурят със здравен документ, сертификат или тест.

Успех!

Телефон 9635245/455
E-mail igk_fce@uacg.bg
Постъпил в УАСГ 2003

Лекционни курсове

Строителна статика част 1 и част 2  - Транспортен факултет

Structural Analysis part 1 - Строителен факултет

Образование

1997 - Строителен инженер, ПГС-магистър, УАСГ

2002 - Доктор, научна специалност "Строителна механика, съпротивление на материалите"

Езици

Английски - добро ниво на владеене

Френски, Руски

Научни интереси

Механика на строителните конструкции, Механика на разрушението, Числени методи, Числено моделиране.

Научна дейност

Разработване на модели в областта механика на разрушението. Числени модели по метод на граничните елементи и метод на крайните елементи за решаване на задачите на механика на разрушението.

Участие в научно-изследователски проекти

Научно-изследователски проекти към ЦНИП при УАСГ и МОН в областта на механика на разрушението и численото моделиране.

Участие в международни проекти

 

Съвместни научно-изследователски проекти с ТУ - Копенхаген, Дания в областта на механика на разрушението.

Научни и академични длъжности

2003 - асистент в катедра "Строителна механика"

2004 - старши асистент в катедра "Строителна механика"

2007 - главен асистент в катедра "Строителна механика"

2013 - доцент в катедра "Строителна механика"

Ключови думи за научно-изследователска дейност

 

Механика на разрушението, Метод на граничните елементи, Метод на крайните елементи, Числено моделиране на конструктивни елементи с методите на механика на разрушението.

Друга информация

Специализации, ТУ Дания

Книги

Въведение в теория на пластичността
Г. Господинов, И. Керелезова

КонспектиУчебни материали


Курсови задачи и задания

Правила за заверка

Други