Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Георги Радославов

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Георги Радославов
Кабинет Б-734
Приемно време

след седмицата за заверки:

 

Понеделник (17.06.24)  12:00 - 13:00 

Сряда          (19.06.24)   12:00 - 13:00

E-mail radosl_fce@uacg.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2010

Лекционни курсове

Упражнения по дисциплините:

"Конструкции от дървесина и конструктивни композити" за III курс, спец.ССС

"Стоманени и комбинирани мостове" за V курс, спец. ССС

КДКК, МК, ПСКСВ, СКМ за IV - VI курс, спец. ССС-Задочно

Образование

1998 - 2003  Средно -  Природо-математическа гимназия "Акад. проф. д-р Асен Златаров", гр. Ботевград;

2004 - 2009  Висше (магистър) - Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност ССС - редовна форма, профил Конструкции;

2010 - 2013  Висше (доктор) - Университет по архитектура, строителство и геодезия, редовна докторантура към кат. МДПК. Тема: "Изследване на стоманени елементи с променливо напречно сечение", научен ръководител: доц. д-р инж. Георги Линков. Защита през 2015г.

Езици

Руски, английски

Учебни материали

КДКК - Дъсчена обшивка
Георги Радославов

КДКК - Столица
Георги Радославов

КДКК - Столица - Детайл
Георги Радославов

КДКК - Главна греда
Георги Радославов

КДКК - Колона
Георги РадославовКурсови задачи и задания


Информация
Практика - Дървен покрив
доц. Деляна Бояджиева