Начало / Факултети / Строителен факултет / Тел. Указател /

гл.ас. д-р инж. Георги Радославов

Строителен факултет, Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции

гл.ас. д-р инж. Георги Радославов
Кабинет Б-734
Приемно време

Сряда 13:00 - 14:00

E-mail g.radoslavov@abv.bg
Семейно положение женен
Постъпил в УАСГ 2010

Образование

2010 - 2013   Придобита научна степен: доктор. Университет по архитектура, строителство и геодезия, редовна докторантура към кат. МДПК.  Тема: "Изследване на стоманени елементи с променливо напречно сечение", научен ръководител: доц. д-р инж. Георги Линков. 

2004 - 2009   Придобита научна степен: магистър. Университет по архитектура, строителство и геодезия, специалност ССС - редовна форма, профил Конструкции;

Езици

Руски, английски

Учебни материали

КДКК - Дъсчена обшивка
Георги Радославов

КДКК - Столица
Георги Радославов

КДКК - Столица - Детайл
Георги Радославов

КДКК - Главна греда
Георги Радославов

КДКК - Колона
Георги РадославовКурсови задачи и задания


Информация
Практика - Дървен покрив
доц. Деляна Бояджиева