Home / Faculties / Faculty of Architecture / Phone book /

Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Виргиния Симеонова

Faculty of Architecture, Department Urban Planning

Chief Assist. Prof. Dr. Arch. Виргиния  Симеонова
Phone 0898 72 99 23
E-mail simeonova_far@uacg.bg

Conspects

УУТ-конспект-Геодезия
УУТ-конспект-Геодезия

Урбанизъм-конспект-УУЗИ
Урбанизъм-конспект-УУЗИ

Градско планиране - конспект - Урбанизъм
Градско планиране - конспект - Урбанизъм

Study materials

Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм
Методически насоки - Проект за градско развитие - Урбанизъм

Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2021
Методически насоки - Градоустройство - Проект за малко селище-2021

Coursework ans assignments

УУТ-задание проект-Геодезия
УУТ-задание проект-Геодезия

Чуйпетлово - задание - Архитектура
Чуйпетлово - задание - Архитектура

Илаков рът - задание - Архитектура
Илаков рът - задание - Архитектура

Каменари - задание - Архитектура
Каменари - задание - Архитектура

Лозно - задание - Архитектура
Лозно - задание - Архитектура

Чакали - задание - Архитектура
Чакали - задание - Архитектура

Марян - задание - Архитектура
Марян - задание - Архитектура

Средни колиби - задание - Архитектура
Средни колиби - задание - Архитектура

Яковци - задание - Архитектура
Яковци - задание - Архитектура

Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура
Задание по "Градоустройство" - I проект за спец. Архитектура

Задание - Проектза градско развитие- Урбанизъм
Задание - Проектза градско развитие- Урбанизъм

с. Костел - Задание - Архитектура
с. Костел - Задание - Архитектура

с. Мийковци - Задание - Архитектура
с. Мийковци - Задание - Архитектура

с. Царичина - Задание - Архитектура
с. Царичина - Задание - Архитектура

с. Дрента - Задание - Архитектура
с. Дрента - Задание - Архитектура

с. Костел - НКЦ - Архитектура
с. Костел - НКЦ - Архитектура

с. Дрента - НКЦ - Архитектура
с. Дрента - НКЦ - Архитектура

с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. Гирчевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
с. с. Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

с. Костадинкино, м. Брънковци - Кадастрален план - 1000
с. Костадинкино, м. Брънковци - Кадастрален план - 1000

с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000
с. Въглен, общ. Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000
с.Божевци, общ.Сливен - Кадастрален план - 1000

с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000
с.Раково, общ. Сливен - Кадстрален план - 1000

Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000
Гърдевци - Кадастрален план - М 1:1000

Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000
Багалевци - Кадастрален план - М 1:1000

Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000
Хъневци - Кадастрален план - М 1:1000

Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000
Шилковци - Кадастрален план - М 1:1000

Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000-png
Чуйпетлово-Кадастрален план - M 1:1000

Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png
Илаков рът - Кадастрален план - М 1:1000-Png

Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png
Каменари - Кадастрален план - М 1:000-png

Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png
Лозно - Кадастрален план - М 1:1000-png


КК-Долна бела речка - Архитектура
КК-Долна бела речка - Архитектура

КК-Горна бела речка - Архитектура
КК-Горна бела речка - Архитектура

КК-Лазарци - Архитектура
КК-Лазарци - Архитектура


Задание - ПМС-Урбанизъм-2024
Максим Горки -1 и 2, Пожарево - 1 и 2

Examination rules

Указания за преддипломен стаж
Указания за преддипломен стаж - Урбанизъм - Бакалавър