Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Проект по стоманени мостове

Проект по стоманени мостове

Студентите разработват проект на стоманен железопътен или пътен гредов мост. Разглежда се само връхната конструкция. Работата започва с разработване на общата конструктивна композиция. Подробно се изчисляват пътната конструкция, пространственото укрепяване и главните греди (пълностенни или прътове). Конструират се основните конструктивни възли и се изчисляват съответните съединения. Проектира се и един от лагерите като стоманен подвижен или неподвижен. Представените чертежи включват монтажни схеми, подробен напречен разрез, детайли на основни конструктивни възли и чертеж на избрани конструктивни елементи. Успешно завършилите курса ще могат да проектират стоманени гредови връхни конструкции.

Публикации
Конспекти


Учебни материали

Курсови задачи и задания