Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Стоманени и дървени конструкции

Стоманени и дървени конструкции
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции
Водещ преподавател доц. д-р инж. Вътю Танев
Допълнителен език английски

Дисциплината отразява основните положения, свързани с проектирането на конструкции от стомана и дърво. Специално внимание се отделя на конструктивното композиране, формообразуването и реализирането на различните части в конструктивния комплекс. Разглеждат се основните постановки за изчисляването и оразмеряването на елементите и конструктивните части от стомана и дърво. Целта е да се формират знания за качествена преценка на възможностите на конструкциите и да се реализира ефективно сътрудничество с инженерите конструктори.

Учебни материали

Курсови задачи и задания