Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Метални конструкции

Метални конструкции

Дисциплината e основна за обучението по метални конструкции. Курсът съчетава дългогодишния опит на катедрата по приложение на стоманените конструкции у нас и вграждане в него на последните постижения на европейската наука и нормативна уредба. След завършването му студентите придобиват умения да оразмеряват и конструират основни елементи и съединения в металните конструкции и получават базисни познания в областта на конструктивното композиране и конструктивното формообразуване на традиционните метални конструкции.

Публикации


КнигиКонспекти


Учебни материали
Други


Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Main Piperack
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Main Piperack
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев

Лукойл Нефтохим Бургас АД - Инсталация за .........._Piperack 3
Проектант: проф. д-р инж. Стефан Цачев