Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Стоманени и дървени конструкции - проект

Стоманени и дървени конструкции - проект
Специалност Архитектура
Факултет Строителен факултет
Катедра Метални, дървени и пластмасови конструкции
Водещ преподавател доц. д-р инж. Вътю Танев
Допълнителен език английски

Разработват се основни положения на конструктивен проект на едноетажна едноотворна сграда със стоманена носеща конструкция. Прилагат се знанията на студентите, получени в лекционния материал. Набляга се на детайлизирането на възлите на стоманената конструкция. Разработва се и възел на дървена ферма, като отделна задача. Целта на проекта е да се затворят знанията от лекционния материал, в резултат на което студентите получават практически умения.

Учебни материали

Курсови задачи и задания