Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Строителни материали

Строителни материали
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Назърски
Допълнителен език английски

Дисциплината е основна общоинженерна дисциплина, даваща на студентите съвременни познания за състава, строежа и свойствата на строителните материали и областите на тяхното приложение. Изучаването на дисциплината дава необходимите знания за: избора на най-подходящи материали за изпълнение на строителството, окачествяване и контрол на влаганите материали, получаване на материали с предварително зададени свойства, разкриване на тенденции за създаване и приложение на високоефективни материали и др. Усвоените знания са пряко свързани със специалните и профилиращи дисциплини.

Учебни материалиУчебно пособие към специализиран курс "“ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008” “ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНА
Учебното пособие е съобразено с програмата на курса “ ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ И ИЗПИТВАНЕ НА БЕТОН И КОМПОНЕНТИТЕ НА БЕТОНА ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ БДС EN 206-1/НА:2008 И БДС EN 12620/НА:2008”.

Курсови задачи и задания