Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 50 (2017) / Брой 3

Брой 3

  

 

 АРХИТЕКТУРЕН  ФАКУЛТЕТ

 • Модели на модерни градски политики – ценности, цели, реализация: социалната политика на столична община – 1934 – 1944

Д. Йорданова

(пълен текст PDF)

 

 • Ефективност на инструментите за стратегическо пространствено планиране на местно ниво: система за оценяване

Е. Димитрова, М. Ташева-Петрова, А. Буров, И. Мутафчийска

(пълен текст PDF)

 

 • Нанокерамичната боя като ефективно средство за превенция от поява на мухъл и плесен

С. Аспарухов, О. Симов, В. Манева

(пълен текст PDF)

 

 • Опазване на архитектурното наследство на деветашкото плато – типология на традиционни жилищни сгради и конструктивно състояние

М. Металкова-Маркова, М. Трайкова, Т. Чардакова-Нацкова

(пълен текст PDF)

 

 • Структурно-функционален модел на тектониката в архитектурата

Н. Йорданова

(пълен текст PDF)

 

 

 

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ  ФАКУЛТЕТ

 • Динамично изследване на един клас равнинни системи с краен брой степени на свобода – аналитично решение

П. Павлов, С. Лилкова-Маркова, Д. Евлогиев, Г. Иванова

(пълен текст PDF)


 • Изследване на неразтворими монослоеве от флуоресцентно маркиран фосфолипид на интерфейса вода–въздух

Г. Иванов, З. Полевска

(пълен текст PDF)

 

 • Анализ на надлъжна пукнатина в многослойна греда с отчитане на нелинейното поведение на материала

В. Ризов

(пълен текст PDF)

 

 • Влияние на времето на реверберация при лабораторни сравнителни изследвания на шумоизолацията на материали

С. Джамбова, И. Христев, Н. Иванова

(пълен текст PDF)

 

 • Ефективно управление на риска от наводнения след язовири

А. Геренски, М. Маврова-Гиргинова, Ж. Манчева

(пълен текст PDF)

 

 • Проблеми на управлението на риска от наводнения в населени места след язовири

A. Геренски, М. Маврова-Гиргинова, М. Ташева-Петрова, М. Беляшка

(пълен текст PDF)

  

 • Физическо моделиране на преминаването на катастрофални вълни през урбанизирана територия

И. Кукурин

(пълен текст PDF)

 

 • Аналитични изследвания върху изчерпването на свободния активен хлор (САХ) в градските водоснабдителни мрежи

Р. Тонев, Г. Димова, С. Димитрова

(пълен текст PDF)

 

 • Акредитиране на лаборатории в новите страни членки

T. Венелинов

(пълен текст PDF)