Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 51 (2018) / Брой 8

Брой 8

 

МЕЖДУНАРОДНА ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
"75 години УАСГ"
 
 

 
 

Урбанизъм

   

 

 • Градът в пространството и времето. Панорамно-релефна урбанистично-архитектурна теория. Първа част. Имплицитни и експлицитни аспекти

В. Дончев

(пълен текст PDF)

 

 • Градът в пространството и времето. Панорамно-релефна урбанистично-архитектурна теория. Втора част. Критически и методологически аспекти

В. Дончев

(пълен текст PDF)

 

 • Градът на кръстопът, краят на глобализацията и прогнозите за бъдещите свръхградове

М. Ненчев

(пълен текст PDF)

 

 • Споделени пространства в България – перспективи за реализация и обвързване с пешеходните зони

М. Танов

(пълен текст PDF)

 

 • Пространствена организация на жилищните територии и сгради за постигане на здравословен микроклимат 

В. Иванов, О. Симов, С. Аспарухов

(пълен текст PDF)

 

 • София и високите сгради – предизвикателства на планирането

В. Иванов, В. Кашукеев

(пълен текст PDF)

 

 • Зелен атлас на София и региона: методически въпроси и насоки за развитие

A. Буров, Н. Найденов

(пълен текст PDF)

 

 • Трансформации на мобилността в София от средата на XX в. до днес. Поуки за бъдещо развитие

В. Маджирски

(пълен текст PDF)

 

 • Развитие на архитектурно-планировъчнaтa структурa на селищата в гранични планински райони на България и Гърция

М. Сариев

(пълен текст PDF)

 

 • Урбанизация в условия на демографска криза

М. Славова

(пълен текст PDF)

 

 • Методология за изследване и оценка на културната ценност на историческа железопътна линия

И. Атанасова

(пълен текст PDF)

 

 • Building Automation Revolution

O. Talyosef

(пълен текст PDF)