Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 52 (2019) / Брой 1

Брой 1

 • Морфология на малкоетажните жилищни структури с висока интензивност на застрояване

М. Нанова

(пълен текст PDF)

 

 • Новият модел на обитаване в следвоенните британски жилищни проекти

М. Нанова

(пълен текст PDF)

 

 • Социално обитаване във високоетажно строителство

K. Христова

(пълен текст PDF)

 

 • Социално обитаване в средноетажно строителство

K. Христова

(пълен текст PDF)

 

 • Социално обитаване в нискоетажно строителство

K. Христова

(пълен текст PDF)

 

 • Необходимост и място на къмпингите в съвременния устойчив туризъм

Е. Александрова

(пълен текст PDF)

  

 • Видове къмпинги и архитектурни експерименти

Е. Александрова

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектура на къмпингите – урбанизиране или бягство в природата

Е. Александрова

(пълен текст PDF

  

 • Съвременните мобилни домове и къмпинги

Е. Александрова

(пълен текст PDF)

 

 • Туризмът с кемпери и каравани: потребности, възможности и по-слания към пространственото планиране

Д. Ников 

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектурни насоки при проектиране на жилищна единица в заведения за хора, лишени от свобода

Т. Костова

(пълен текст PDF)

 

 • Oбемно-пространствена структура на заведения за хора, лишени от свобода

Т. Костова

(пълен текст PDF)

 

 • Жилищни комплекси от затворен тип, ситуирани в градската перифери

В. Иванов, С. Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Градският процес и градският силует. Взаимодействия и подходи за съхраняване на пространствената идентичност на града

Вл. Петров

(пълен текст PDF)

 

 • София – град за пешеходци

С. Чакърова

(пълен текст PDF)

 

 • Урбанистични проблеми при планиране на устойчива мобилност в големите градове

П. Сотирова

(пълен текст PDF)

  

 • Аспекти на връзката „индустриални сгради – природна среда“ в контекста на устойчивата архитектура

A. Писарски

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектурни проблеми при приложението на соларните енергопроизводствени системи

Г. Москова

(пълен текст PDF)

 

 • Архитектурна типология на фотоволтаичните системи

Г. Москова

(пълен текст PDF)

 

 • За мисленето, знанията и уменията на проектанта

Н. Миронски

(пълен текст PDF)

 

 • Организация на проектантската дейност

Н. Миронски

(пълен текст PDF)

 

 • Моделиране на проектантския процес

Н. Миронски

(пълен текст PDF)

 

 • Въздействието на цвета в архитектурата

Ан. Метева

(пълен текст PDF)

 

 • Емоцията в архитектурния образ

Ан. Метева

(пълен текст PDF

  

 • Приложения на покрития с текстилна мембрана при защита на археологически обекти

Д. Косева-Ковачева

(пълен текст PDF)