Начало / Библиотека / ГОДИШНИК НА УАСГ / Том 55 (2022) / Брой 1

Брой 1

  

 
 • Велосипедни трасета в обсега на пътните и уличните възли на различни нива – насоки за развитие

Д. Мартинов

(пълен текст PDF)

 

 • Сигурни хоризонтални елементи на пътищата – основен фактор за безопасност на движението 

В. Николов

(пълен текст PDF)

 

 • Сравнение и анализ на изискванията за пътна маркировка в България и Европа 

Н. Михайлов, Р. Рашева

(пълен текст PDF)

 

 • Перспективи за децентрализация на големите градове в Близкия изток 

Б. Гаирли

(пълен текст PDF)

 

 • Развитието на строителните противоземетръсни технологии като фактор за планиране на територии с високи сгради 

Р. Вълков

(пълен текст PDF)

 

 • Съвременни черупкови конструкции от слепена дървесина 

М. Арнаудов

(пълен текст PDF)

 

 • Нещо старо, нещо ново – подходът „исторически градски пейзаж” в идеите на три проекта 

Д. Георгиева

(пълен текст PDF)

 

 • Консервация и експониране на тракийски култови места в община Баните 

В. Панджарова

(пълен текст PDF)

 

 • Предизвикателствата на морското пространствено планиране 

В. Троева

(пълен текст PDF)

 

 • Допустими напрежения и деформации в усилващи ивици от фиброусилени композитни материали, приложени за усилване на тухлен зид 

А. Гороломов, А. Хандрулева, П. Греков

(пълен текст PDF)

 

 • Годишен и месечен отток на река Доспатска в условията на антропогенни въздействия и изменения на климата 

С. Кирилова

(пълен текст PDF)

 

 • Геоизчисляване на цифров модел на релефа в България с помощта на GMT и R скриптове 

П. Леменкова

(пълен текст PDF)

 

 • Допустими точности при използване на автоматизирани геодезически методи за изследване на деформации на инженерни съоръжения 

A. Ангелов

(пълен текст PDF)

 

 • Несъответствия и несъвпадения при третата нивелация на България 

В. Цветков

(пълен текст PDF)

 

 • Натрупване на разликите от двойните измервания на пресичащите стара планина линии 26, 31, 35 и 37 от третото измерване на първокласната нивелачна мрежа на Р България 

В. Цветков

(пълен текст PDF)

 

 • Разработване на Mapbox ГИС приложение за определяне на местоположение и пешеходна навигация с уеб достъп от компютри и мобилни устройства 

Т. Илиева

(пълен текст PDF)

 

 • Стохастичен модел при оценката на релативни гравиметрични измервания 

Т. Ламбева

(пълен текст PDF)