Начало / Факултети / Факултет по транспортно строителство / Катедри / Геотехника / Преподаватели /

гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев

Факултет по транспортно строителство, Катедра Геотехника

гл.ас. д-р инж. Николай Керенчев
Кабинет Р 306-a
Приемно време

приемно време (с предварително записване по мейл, вайбър или друго)

Поправителни изпити ССМ 16ти и 17ти. 09. 2020 от 9:30

 

 

Телефон 9635245/528 - не работи, справка телефонна централа У А С Г и телефонистката
E-mail kerenchev@hotmail.com

Лекционни курсове

 

"Строителна скална механика", специалност Транспортно строителство

"Строителство на метрополитен по открит способ" специалност Транспортно строителство -магистратура

Образование

1999-2004 ПГЕЕ - Пловдив

2004-2010 УАСГ, Транспортно строителство - немскоез.

2004-2011 TU Wien, Bauingenieurwesen

Езици

немски, английски

Научни интереси

Динамика на строителни почви; Геотехническо моделиране. Геотермална енергия; Лабораторни методи в геотехниката; (Erdwärmenutzung - Institut für Geotechnik, TU Wien, Bodendynamik, RUB)

Членство

БДЗМГИ, ISSMGE;

Участие в научно-изследователски проекти

Изследване на специфични статични и динамични параметри на строителните почви - УАСГ

Методи за обратен анализ, оптимизация и чувствителност на параметрите, описващи деформационното поведение на свързани почви - УАСГ

Erdwärmenutzung - Institut für Geotechnik, TU Wien, 2011

Научни и академични длъжности

2011-2015 асистент кат. Геотехника (ФТС на УАСГ)

2015 д-р по научна специалност "Земна основа, фундиране  и подземно строителство";

2015 до сега - главен асистент кат. Геотехника (ФТС на УАСГ).

Ключови думи за научно-изследователска дейност

Специални фундаментни конструкции; Устойчивост на откоси; Small strain stiffness; Erdwärme.

Други длъжности и дейности

Пом. техн. р-л - Мостросй, Пътища Пловдив; Инж. поддръжка, кат. Геотехника, УАСГ; Строителен инженер, БАН.

Публикации
Учебни материали

Курсови задачи и задания

Правила за заверка


Информация
Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.

Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.

Лекцията по ССМ, 19.04.2018
Информация и местоположение за провеждане на лекцията