Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Инженерна геодезия

Инженерна геодезия
Специалност
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Тонков

Курсът по учебната дисциплина "Инженерна геодезия" има за цел да даде на студентите от специалността ССС на Строителния факултет необходимите минимум от знания за геодезическите работи, които се извършват при проучване , проектиране, трасиране, изграждане, оборудване и експлоатация на сгради и съоръжения. Те са необходими на строителния инженер при проектирането, извършването и контрола на строително-монтажните процеси, както и при извършването на строителен надзор.

Публикации
КонспектиКонспект_ХТФ.doc
доц. д-р инж. Димитър Тонков