Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Учебна практика по инженерна геодезия

Учебна практика по инженерна геодезия
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател доц. д-р инж. Тодор Костадинов
Допълнителен език английски, руски

Учебната практика надгражда придобитите знания и умения, изучавани през семестъра, чрез решаване на следните практически задачи:
- Геодезически дейности при проектиране и строителство на пътен участък: Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на път; трасиране на пътна ос; извършване на подробен пикетаж; изработване на надлъжни и напречни профили; трасиране на път в напречен профил.
- Геодезически дейности при проектиране и строителство на мост: Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на мост; трасиране на устои и стълбове, пренасяне на височина през широки водни препятствия.
- Геодезически дейности при проектиране и строителство на тунел: Създаване на планова и височинна геодезична основа за трасиране на тунел; трасиране на предпортални точки.
- Геодезически дейности при следене на деформации на различни инженерни съоръжения: Наблюдения за изследване на хоризонтални и вертикални деформаци на язовирна стена; изследване наклоняването на високи инженерни съоръжения.
 

Публикации