Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

Инженерна геодезия

Инженерна геодезия
Специалност Геодезия - регулирана професия
Факултет Геодезически факултет
Катедра Приложна геодезия
Водещ преподавател проф. д-р инж. Пеньо Пенев
Допълнителен език английски

Координатни системи, изходни повърхнини и редукции на геодезическите измервания. Проектиране, стабилизиране, измерване и изравнение високоточни инженерно-геодезически мрежи. Тотални станции, лазерни и други инструменти за прецизни инженерно-геодезически работи. Методи за трасиране и трасировъчни проекти на инженерни съоръжения. Спътникови методи за измерване и трасиране в инженерната геодезия. Геодезически работи при монтаж и проверка на технологическо оборудване. Изпълнителна снимка. Определяне деформации на инженерни съоръжения. Анализ, интерпретация и прогнозиране на деформациите. Геодезически работи при проучване, проектиране и строителство на линейни съоръжения - пътища, жп линии, тунели, мостове и др.

Публикации
Книги


Конспекти
Курсови задачи и задания


Информация