Начало / Факултети / Геодезически факултет / Катедри / Приложна геодезия / Дисциплини /

3D - моделиране във вертикалното планиране

3D - моделиране във вертикалното планиране

Целта на дисциплината "3D моделиране във вертикалното планиране" е да даде необходимите знания и практически умения на студентите за тримерно моделиране на обекти от градска среда, за целите на вертикалното планиране, със средствата на специализиран софтуер. В лекционния курс се предвижда изучаване на възможностите на софтуера за решаване на набелязаната задача. В упражненията се предвижда тримерно моделиране на проектните решения, разработени в дисциплините "Ландшафтна архитектура" и "Вертикално планиране". След завършване на курса на обучение студентите ще имат необходимите знания и умения за висококачествено компютърно проектиране при работа в комплексни проектантски колективи.

Публикации