Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Phone book /

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Nikolay Kerenchev

Faculty of Transportation Engineering, Department Geotechnics

Chief Assist. Prof. Dr. Eng. Nikolay Kerenchev
Phone 9635245/528 - не работи, справка телефонна централа У А С Г и телефонистката
E-mail kerenchev@hotmail.com

PublicationsStudy materials

Coursework ans assignments

Examination rules


OthersInformation


Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.

Доклад - Форум висше образование - Кюстендил
Организиран от ЦКР Кюстендил. Важна равносметка: 20 университета, 300 ученика (кандидат студенти); разход време на отговорните представители (УАСГ) 19 часа, осчетоводени разходи - (минус) 4.92 лв) Извод: някои от нас работят за чест и слава.