Начало / За Университета / Синдикати / ВОН - КНСБ / Новини и дейности в УАСГ

Новини и дейности в УАСГ

.

Синдикалните организации в УАСГ искат подновяване на договора на УАСГ за доброволно здравно осигуряване
 
Съветът за социално сътрудничество в УАСГ започна преговори по проекта на КТД-2021
 
По инициатива на ВОН-КНСБ синдикатите в УАСГ предлагат стимулация от 100 лв. по повод Коледните и Новогодишни празници
 
Сигнал за прилагане на чл. 38 КТД относно заплащането на наднормативна заетост на преподавателите от ЦПЛ и ЦФВС
 
Поздравителен адрес от УСО до проф. Марков като новоизбран Ректор на УАСГ
 
Сравнителен анализ на размера на нетните заплати за м. септември между наетите на длъжност "Секретар катедра" спрямо наетите на академична длъжност "Асистент" в УАСГ 
 
Резултати от проведено допитване на ВОН-КНСБ до кандидатите за Ректор на УАСГ
 
Синдикатът ВОН-КНСБ анкетира кандидатите за Ректор
 
Предложение до ОС на УАСГ за допускане на наблюдатели, представители на УСО ВОН-КНСБ до изборната процедура за ръководни органи на УАСГ (мандат 2020-2023)

Покана за годишно общо събрание на УСО ВОН-КНСБ на 10.12.2018г. (понеделник) в зала 226 от 17:00ч.

Синдикатите предложиха на Ректора повишаване на всички заплати в УАСГ със 100 лв.

Писмо от МОН относно §40 от ЗРАС относно откритите и незавършили до влизането в сила процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност

Отговор на Ректора по покана на Синдикатите с вх.N 1590/08.06.2018

УСО ВОН КНСБ отправи покана до Ректора за преговори за повишаване размера на основните и допълнителните трудови възнаграждения в УАСГ във връзка с повишения размер на МРЗ в Р България от 460 лв. на 510 лв., считано от 1 януари 2018 г. (вх.N 1590/08.06.2018)

Предложение на УСО НБС ВОН относно Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.

Делегация на НБС ВОН участва в приема на Президента Румен Радев по повод 24 май

УСО ВОН КНСБ направи дарение към Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” в подкрепа на децата, които са загубили родителите си при трудова злополука в размер на 100 лв.

УСО ВОН-КНСБ сигнализира Ректора за неговото задължение да изплаща лихвите при забавяне на заплатите съгласно чл. 245, ал. 2 от Кодекса на труда

УСО ВОН-КНСБ подаде сигнал в МОН, подкрепен от 271 подписа на преподаватели и служители в УАСГ срещу неизплащането на трудовите възнаграждения в УАСГ

УСО в УАСГ раздаде за първи път коледни подаръци за членуващите в НБС ВОН-КНСБ!

Отчет пред годишно Общо събрание на УСО за дейността през 2017г.

Информация от ВОН за срещата на 16.10.2017

ВОН-КНСБ започва подписка за заплатите. Подкрепете я!

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

- Доклад за удържане по ведомост на отчисления за вноски към НВСК-КНСБ

(ОДОБРЕН) Повече информация за НВСК-КНСБ - ТУК или на http://nvsk.knsb-bg.org

- Доклад за заплащане на допълнително положен труд от квестори за предварителни изпити КСК-2017

- Доклад за иницииране на преговори за повишаване на ОРЗ в УАСГ с 9,53%

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад за изпълнение на социална програма от Ректора съгласно чл. 58 от КТД

(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад за изчислението на размера на фонд СБКО за 2016г.

- Доклад за разходвани средства за "заплати и възнаграждения" през декември 2016г.

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад за разходвани средства за "издръжка" през декември 2016г.

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад за разходвани средства за "други разходи" през декември 2016г.

(ИЗПЪЛНЕНО)

- Доклад относно наличностите по сметките на УАСГ към 31.12.2016г.

- Доклад за предоставяне на копия на заявления съгласно чл. 40, т.3 и т.4 от КТД - за м. декември

(ИЗПЪЛНЕНО, вкл. за м. януари и февруари 2017)

- Доклад за непредоставяне на поискана информация

- Призив до академичната общност в УАСГ срещу самоуправството на Ректора

- Заповед №42/22.01.2016г.

- Заповед №307/11.05.2016г. за отмяна на Заповед №42/22.01.2016г.

- Заповед №309/13.05.2016г. за изменение на Вътрешните правила за работна заплата

- Писмо до ректора относно подписването на КТД с внесен окончателен вариант, 26.07.2016г.

- Доклад за заплащане на допълнително положен труд от квестори за КСК-2016, 20.06.2016г.
(ИЗПЪЛНЕНО)

- Обръщение до всички преподаватели и служители на УАСГ относно фонд „СБКО“, 02.06.2016г.

- КНСБ поиска проверка от МОН в УАСГ, 02.06.2016

- Съобщение за новия модел на финансиране, 14.05.2016

- Сигнал до Дирекция "Главна инспекция по труда" - гр. София, 11.05.2016г.

- Категоричен цугцванг в социалното партньорство в УАСГ, 13.05.2016г.

- Писмо от ВОН-КНСБ до Ректора относно КТД-2016, 28.04.2016г. (НЯМА ОТГОВОР)

- Покана за преговори за подписване на КТД (след направена проверка на 29.03.2016г. от Главна инспекция по труда" по сигнал на ВОН-КНСБ при УАСГ), 15.04.2016г.

- Отговор от Дирекцията "Главна инспекция по труда" - гр. София, 14.04.2016г.

- Отворено писмо на ВОН-КНСБ относно Заповед №171, 6.04.2016г. (НЯМА ОТГОВОР)

- Заповед №171/28.03.2016г. на Ректора на УАСГ, 28.03.2016г.

- Сигнал до Дирекция "Главна инспекция по труда" - гр. София, 21.03.2016г.

- Съществени актуализации на Закона за висше образование от 1 март 2016г.

- Становище до Ректора и Академичен съвет относно проекто-бюджет на УАСГ-2016;
(НЕ Е ВЗЕТО ПРЕДВИД В ПРИЕТИЯ ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ)

- Доклад до Ректора относно финансовото състояние на УАСГ
(НЯМА ОТГОВОР)

- Сигнал до Ректора относно КТД-2016
(ИМА ПОКАНА ЗА ПРЕГОВОРИ СЛЕД ПИСМО НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА)

- Предложение до Ректора на проект за КТД-2016
(НЯМА СТАНОВИЩЕ)

- Предложение до Председателя на ОС на УАСГ и Комисията по изборите за участие на наблюдатели от УСО НБС "ВОН"-КНСБ в изборния процес
(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад  до г-жа Донева относно предоставяне на информация за допълнителни трудови възнаграждения
(ИМА ОТГОВОР)

- Доклад до г-жа Донева относно предоставяне на информация за структурата на административни звена в УАСГ
(ИМА ОТГОВОР)

- Доклад до Ректора за съдействие за разпространение на анкетно допитване
(РЕЗОЛИРАН)

- Доклад до Ректора за свикване на Комисията по условия на труд
(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад до Ректора за преместване на раздел "Синдикати" в сайта на УАСГ 
(ИЗПЪЛНЕНО)

- Запитване до Ректора относно приема на студенти в УАСГ за учебната 2015/2016г.
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора  относно обществена поръчка с №00859-2015-0002
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора относно разпределение на средствата за СБКО за 2015г.
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора относно начина за разпределение на допълнително отпуснатите средства въз основа на комплексната оценка за качество на обучението
(НЯМА ОТГОВОР)

- Запитване до Ректора относно преходния остатък за 2016г.
(НЯМА ОТГОВОР)

- Доклад до Ректора за заплащане на допълнително положен труд от квестори за КСК-2015
(ИЗПЪЛНЕНО)